Retorn a Icària

15 nov.

de Martí Llorens

L’agost de 1987 van començar els enderrocs de la barriada d’Icària, un lloc construït durant al darrer quart del segle XIX que donat el seu caire eminentment industrial, va ser conegut com el “Manchester català”. Estava situat enmig de dos ramals ferroviaris vora al mar, en el barri del Poblenou. En aquells terrenys, s’hi aixeca avui el barri residencial de la Vila Olímpica, el lloc on es van allotjar els esportistes durant les Olimpíades de1992. .

Des de el 1987 fins al 1992, vaig realitzar la documentació fotogràfica de totes les obres que va coordinar l’empresa municipal Vila Olímpica SA; els enderrocs del barri d’Icária, el soterrament del ferrocarril,la Ronda Litoral, la xarxa de col.lectors, les platges, el Port Olímpic, els parcs, els habitatges….

Pal.lelament a aquesta feina, durant el dos primers anys vaig dur a terme  un projecte fotogràfic prou diferent mitjançant l’us d’una senzilla càmera estenopeica.. En aquestes fotografies podem veure les fàbriques, les cases i les vies del ferrocarril que envoltaven l’avinguda Icària i també els enderrocs d’aquestes edificis que degut als llargs temps d’exposició,  esdevenen en estructures transparents. Penso que el tema principal d’aquestes fotografies es la representació del pas del temps en un lloc que es sentit com a propi i que sabem, està a punt de desaparèixer.

20 anys després de les Olimpíades, hi “revisitat”  aquest material fotogràfic. Un cop digitalitzats tots els negatius de paper, els hi pogut visualitzar  per primera vegada i en la seva totalitat “en pantalla” .També s’han començat a digitalitzar altres fotografies aquestes, obtingudes amb càmeres convencionals de rodet. Son fotografies de documentació de les obres fetes en el mateix moment en que estava fotografiant amb la càmera estenopeica.

El resultat d’aquest treball, encara en procés, es la visió de dos temps simultanis en el mateix lloc, dues representacions de la mateixa realitat, en definitiva, dues maneres de pensar, de veure i de fotografiar.

Anuncis
%d bloggers like this: