El Centre Excursionista de Catalunya

12 nov.

de Berenguer Vidal i Tello

El Centre Excursionista de Catalunya (CEC) posseeix un dels fons fotogràfics històrics més importants del país amb prop de 400.000 imatges.
Ja des de l’inici de l’entitat, al darrer quart del segle XIX, la fotografia ha estat present com a instrument de difusió de coneixement, tant en col·leccions d’imatges preparades per a ser projectades per tal d’il·lustrar les conferencies impartides a la seva seu, com per la seva utilització per il·lustrar gràficament el butlletí del Centre.

 El 1909 Geroni Martorell  impulsa el projecte de  L’Inventari Gràfic de Catalunya, deutor de projectes europeus com el francès Mission Héliographique, amb l’objectiu d’inventariar el patrimoni artístic-cultural del país. És aquest any que prenem com a data oficiosa de la fundació de l’Arxiu Fotogràfic.

Les primeres plaques que es conserven a l’Arxiu són uns col·lodions de la dècada de 1860, i de forma més o menys continuada podem anar resseguint tot el final del segle XIX i la totalitat del segle XX fins a l’actualitat.

Si bé a l’origen de l’Arxiu la seva premissa geogràfica era Catalunya, els interessos dels socis eren geogràficament molt més amplis. I si bé lògicament una  part molt important de les imatges són de Catalunya, n’hi ha també una quantitat estimable de tot el món: del Pirineu, d’Europa, i des dels Estats Units a Argentina fins del Japó a Macau.

 L’Arxiu també es caracteritza per allotjar-hi força diversitat de procediments fotogràfics: procediments prefotogràfics com llanternes màgiques, i pròpiament fotogràfics com col·lodions, nitrats de cel·lulosa, gelatino-bromurs sobre placa de vidre o paper, acetats, polièsters, excepcionalment més d’un miler d’autocroms, així com còpies sobre paper a l’albúmina, cianotipies, o processos pigmentaris de tendència pictorialoista.

La diversitat d’autors, més d’un centenar, ofereix també un ampli ventall temàtic a les seves imatges. La muntanya i l’excursionisme lògicament hi son presents, així com la reproducció del patrimoni, l’art i l’arquitectura, l’esport, l’enginyeria, l’etnografia, o la vida quotidiana de la societat en general.

Mencionar que l’Arxiu també disposa d’una interessant col·lecció d’instruments fotogràfics com ara càmeres de totes les èpoques, ampliadores o equipaments diversos, així com llibres i documents tècnics.

Aquest interessant patrimoni que custodia l’Arxiu s’ha anat constituint al llarg dels anys gràcies a les donacions dels propis fons dels socis de l’entitat, i posteriorment de no socis que han fet confiança a la institució per tal de preservar els seus fons.

L’Arxiu ofereix als socis, particulars i entitats serveis que són propis dels arxius i bancs d’imatges, com ara l’adquisició d’imatges, tant en suport paper com digital, per a l’estudi i la recerca, per a publicacions, per a exposicions o per emissions de televisió. Paral·lelament, l’Arxiu programa de forma regular un seguit d’activitats i conferències, publica llibres, i produeix exposicions amb la voluntat d’itinerar que són ofertes a entitats públiques i privades sense ànim de lucre.

Coincidint amb el centenari de la fundació de l’Arxiu Fotogràfic del CEC l’entitat ha aconseguit un finançament extraordinari de l’Obra Social de La Caixa amb la finalitat d’adequar i modernitzar les seves instal·lacions, preservar el material amb mesures de conservació, digitalitzar i catalogar els seus fons, i  donar a conèixer a la ciutadania els seus fons a través d’entorns TIC.

D’aquest Pla Estratègic a desenvolupar en 7 anys, a data d’avui (juny 2012) s’ha dut a terme:

-La construcció de tres dipòsits diferenciats en temperatura i humitat per tal de conservar en les millors condicions possibles els diferents fons en funció de la seva morfologia.

-La publicació de la guia de l’Arxiu, amb la descripció de  9 col·leccions i 90 fons, seguint la normativa NODAC (Norma de Descripció Arxivística de Catalunya).

– La digitalització de 75.000 imatges.

– La catalogació de 40.000 imatges.

– La incorporació de 35.000 imatges consultables a la Memòria Digital de Catalunya, pertanyents a 32 fons i col·leccions diferents.

%d bloggers like this: