Coneixements i recursos necessaris en l’ensenyament de la fotografia documental contemporània

13 nov.

de Ferran Izquierdo

Com tots sabem, en els darrers anys la fotografia ha sofert molts canvis i a una velocitat vertiginosa. Aquests canvis (tecnològics, econòmics i culturals) han tingut un gran impacte ens els diferents generes fotogràfics però sense cap tipus de dubte, un dels que més s’ha hagut d’adaptar a les noves tendències i necessitats és el gènere Documental.

A mes a mes, a dia d’avui el terme de “fotografia Documental” abraça un gran ventall d’usos degut a la porositat de les fronteres entre el fotoperiodisme, el documentalisme, el retrat i la fotografia artística o d’autor. Per tant, esta lligat als nous mercats de la comunicació, editorial i artístic que estan en constant re-invenció.

Com a conseqüència cada vegada son més les eines i els coneixements necessaris a l’hora de desenvolupar-se com a fotògraf dins del mon de la fotografia documental. Per tant, el nou l’ensenyament de la fotografia documental contemporània ha de donar aquests nous coneixements i recursos sense oblidar en cap moment la seva historia i tradició així com la seva principal funció que es: explicar una historia.

Anuncis
%d bloggers like this: