El treball documental i artístic des d’una escola pública

25 oct.

De Marc Coromina de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona.

La ponència presenta la tasca feta els últims anys al departament de fotografia de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona en relació a la documentació fotogràfica del territori.

A l’EADT creiem que les institucions culturals i d’ensenyança que tracten disciplines artístiques tenen una gran responsabilitat en l’articulació d’un marc cultural coherent, descentralitzat i de qualitat, que faciliti la feina dels joves artistes. La condició d’institució pública de l’escola facilita que puguin plantejar projectes col·lectius a llarg termini que repercuteixin positivament en el seu àmbit d’influència.

Des de l’any 2008 l’Àrea de fotografia l’EADT treballem en el projecte La construcció visual del Camp de Tarragona que consisteix en dur a terme un treball de recerca, documentació i reflexió sobre el territori a través de la fotografia. Ens proposem coordinar iniciatives d’àmbit documental i artístic de tots aquells alumnes interessats en generar nous documents visuals sobre el Camp de Tarragona, que posin de relleu els canvis, les transformacions i tots aquells fenòmens urbans que configuren actualment el lloc.

Els objectius últims del projecte són avançar en la creació d’un marc teòric que serveixi de referència per al treball dels alumnes de l’escola, crear un arxiu col·lectiu d’imatges de la comunitat i la seva història, així com treballar amb altres institucions per a crear una plataforma estable que permeti donar a conèixer el que han fet o estan fent actualment els joves fotògrafs.

Dimarts, 25 d’octubre de 2011 a les 18 h


Anuncis
%d bloggers like this: