Rafel Torrella

24 oct.

Rafel Torrella

Llicenciat en Història de l’Art (UAB, 1984). Estudia fotografia a l’IEFC (1987-1992) i conservació fotogràfica IMPF-GEH, Rochester, NY (1998).
Realització de cursos d’identificació i conservació de material fotogràfic (ESAGED, Diputació de Barcelona). Presentació de comunicacions i ponències sobre història de la fotografia (Jornades A Varés, Fundació Tàpies, Centre Excursionista de Catalunya, …)
Comissari d’exposicions de l’AFB des de 1992.
Autor d’articles i publicacions sobre fotografia.  Les darreres serien:
-El registre fotogràfic de Montjuïc, 1915-1923. La metamorfosi d’una muntanya. Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona, núm.  21. 2008
-Joan Martí, fotògraf de belleses. Dins Joan Martí, fotògraf. Belleses del XIX. 2008
-Frederic Ballell ila Rambla. Dins Frederic Ballell.La Rambla 1907-1908. 2010

Anuncis
%d bloggers like this: