Les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim de Barcelona (MMB): fotografies de mar.

24 oct.

De Silvia Dahl, Conservadora de les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim de Barcelona.

Les col·leccions fotogràfiques de l’MMB són el resultat d’un recull sistemàtic d’imatges lligades als afers de mar dins el marc institucional d’una seu especialitzada en la història marítima que inicia la seva singladura l’any 1931. La pròpia temàtica del museu ha abocat a que el nostre material fotogràfic parli sempre de mar, en totes aquelles vessants de relació entre l’home i el medi aquós. Amb aquest criteri, tot el material incorporat té valor en tant que aporta qualsevol indici i informació que completa els retalls de la història naval del nostre país.

Aquest recorregut per les imatges del mar a través de les nostres col·leccions ha estat un camí irregular. La gestió de l’arxiu ha evolucionat condicionada pel context socio-cultural del seu temps. L’acceptació i consideració de que és un objecte patrimonial, com la resta de peces que conserva el museu, ha estat un camí de quasi 80 anys. Això s’ha traduït directament en el tractament que ha rebut tant a nivell de conservació com de catalogació. Si durant uns primers temps les fotografies que s’incorporaven eren, bàsicament, una eina documental que havia d’ajudar en les tasques d’identificació i de protecció del patrimoni marítim, és arrel dels anys 90 que es comença a tractar aquest material amb uns criteris metodològics equiparables a la resta dels objectes patrimonials del Museu. Amb els anys, l’autoria, procedència o tècnica serien uns valors intrínsecs a la fotografia que començarien a estar presents sistemàticament en la catalogació.

L’ample ventall de temes que afecten a la història naval ha produït un material gràfic de matèries pluridisciplinars. Per això, les col·leccions que el conformen són de temàtica, cronologia, tècnica i autoria molt variada.

L’MMB té establerta una política d’adquisicions que està regulant els procediments per a la captació i salvaguarda de materials fotogràfics, pel que fa a l’interès (per la temàtica, singularitat o estat de conservació), necessitats de suplir mancances (per la temàtica, autoria, cronologia o suport de l’original) i les despeses que poden generar (costos de personal, magatzem, material de conservació). El 2001 es posa en funcionament el Centre de Documentació Marítima, en el qual s’integren els fons històrics de l’Autoritat Portuària de Barcelona. Des del 2010 l’arxiu fotogràfic forma part de la Comissió Assessora d’Avaluacions de Bens de l’MMB on s’exposen i avaluen totes les propostes de noves incorporacions de fons patrimonials. Les principals formes d’ingrés són la donació, seguides de la compra. Els últims anys s’està recollint material gràfic que es reprodueix i es retorna al seu propietari. Mitjançant un contracte, s’acorda la cessió de drets per tal de es que pugui portar a fi la comesa de difusió per bé de la societat. Els col·leccionistes, els particulars descendents de gent de mar, les empreses i entitats del sector marítim (portuaris, esportius, confraries, etc), retratistes navals, entre altres, són objectius nostres.

Els darrers anys, l’Arxiu Fotogràfic segueix assolint nous reptes. A les habituals tasques de catalogació i conservació, s’afegeix un treball més intens en la difusió i l’estudi de les col·leccions. Les eines per a fer visibles els nostres fons es materialitzen en l’organització d’exposicions anuals (presencials i virtuals a través de la web), una participació més activa en les publicacions i activitats del Museu, en tant que la fotografia s’està consolidant com una eina patrimonial més entre les que conformen la totalitat de la riquesa fotogràfica d’aquesta institució.

En l’actual context de grans canvis tecnològics i especialitzacions en la fotografia, l’MMB aposta per a assolir un lloc de referència sobre els afers navals. Per a això, l’Arxiu Fotogràfic està començant a diversificar i ampliar la seva gestió per tal d’oferir un servei útil i eficaç a investigadors, amants dels vaixells i el mar i, en general, a tota la societat.

L’estudi de les col·leccions fotogràfiques és un camí que, de cara al 2012, es vol afermar amb més intensitat. També s’estan organitzant trobades periòdiques amb fotògrafs i col·leccionistes navals, així com el primer curs de fotografia de mar. Tanmateix, la necessitat d’aglutinar els esforços dels professionals de la gestió fotogràfica està provocant la convocatòria de reunions i trobades, entre elles una jornada organitzada per l’MMB sobre la fotografia per a museus i arxius.

Dilluns, 24 d’octubre de 2011 a les 19 h

Anuncis
%d bloggers like this: